www.knupsvr.sk – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny KomárnoÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno // Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, voľné pracovné miesta, nezamestnanosť, zamestnanosť, podpora, štatistika, európsky sociálny fond, služby občanom, služby zamestnávateľom, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, sociálne zabezpečenie // Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, voľné pracovné miesta, nezamestnanosť, zamestnanosť, podpora, štatistika, európsky sociálny fond, služby občanom, služby zamestnávateľom, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, sociálne zabezpečenie

URL adresa: http://www.knupsvr.sk

Doplňujúce informácie o webe:
WINDOWS-1250 

 

 

 

ÚPSVaR Komárno Úradné hodiny Vaše otázky/kniha návštev Organizačná štruktúra Štatistické ukazovatele Verejné obstarávania a výzvy Poskytovanie informácií Tlačový servis Výročné správy Zverejnenie zmlúv Linky - Odkazy Fotogaléria Kontakt Projekty a Európsky sociálny fond ESF a projektové riadenie EÚ a ESF Programovacie obdobie 2004 – 2006 Programovacie obdobie 2007 – 2013 Aktuality ESF      Zamestnanosť      Informačno sprostred. služby Služby občanom Služby zamestnávateľom Príspevky Podpora zamestnávania občanov so ZP Menej bariér = viac pracovných miest EURES EURES-T Záujemca o zamestnanie    Sociálne veci a rodina    Odbor sociálnych vecí a rodiny Štátne sociálne dávky Pomoc v hmotnej núdzi Kompenzácia soc. dôsledkov ŤZP Posudková činnosť Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela Dávkový informačný servis Voľné pracovné miesta Prehľad voľných pracovných miest Nahlasovanie voľných pracovných miest    Tlačivá    Na stiahnutie D.I.S.

pracoviská ÚPSVaR:

Nám. M.R.Štefánika 9

Komárno

Župná 15, Komárno

b.Királya 30, Komárno

Komárňanská 177 Hurbanovo

Kostoné nám. 32

Kolárovo

Aktuality

od: 31. 8. 2012

do: 12. 9. 2012

PREZENTÁCIA VPM

Dňa 27.09.2012 o 9,00 hod.sa v budove ÚP

12. 9. 2012 09:32     viac..

PREZENTÁCIA VPM

Dňa 20.09.2012 o 9,00 hod.sa v budove ÚP

12. 9. 2012 09:28     viac..

VÝBEROVÉ KONANIE

Dňa 14.09.2012 o 9,00 hod. sa v budove C

31. 8. 2012 09:55     viac..

Archív 10. 9. 2012 - 16. 9. 2012 27. 8. 2012 - 2. 9. 2012 Login

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Nám. M.R.Štefánika 9

945 01 Komárno

Hlavné telefónne čísla :

  Komárno     -  035/24 44 999  fax. 035/77 01 675

 Hurbanovo  -   035/24 46 552   fax. 035/76 02 182

  Kolárovo    -   035/24 45 551  fax. 035/77 72 518

 ZMENA ! Nová mailová adresa od 1.10.2012:  kn@upsvr.gov.sk

 

ZMENA ÚRADNÝCH DNÍ A ÚRADNÝCH HODÍN s účinnosťou od 02.05.2012 !

Úradné dni a úradné hodiny Pondelok 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00 Utorok 08.00 - 12.00 Streda 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00 Štvrtok Nestránkový deň   Piatok 08.00 - 12.00   Aktuálne: Čo robiť po skončení pracovného pomeru?

Zamestnávateľom: Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP

Rodičovský príspevok v roku 2011 PARTNERSTVO ASK 2011 Európsky rok dobrovoľníctva

 

Od 16.2.2006 Ste návštevníkom číslo

2005 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

...

komá, ná, ú, rodiny, komárno, &scaron, vecí, budove, služby, radné, miest, sociálnych, komá rno, fax 035, sociálnych vecí, ú radné